pixel mautic

Що нового у бізнесі користувачів Deadline?
Кожен понеділок розповідаємо про це журналістам України!

Щоб прочитати реліз або безкоштовно розмістити свій:

12:29 2018.03.08
star_border Додати в обрані

НОВАЦІЇ У КАСІ

З 5 січня 2018 року в Україні діє нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті/

29 грудня 2017 року Постановою Правління НБУ №148 було затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі — Положення), яке прийшло на зміну Постанові Правління НБУ від 15.12.2004 №637. На перший погляд, у документі не багато нововведень, проте деякі з них є вкрай важливими.

 Нове Положення передбачає низку новацій, зокрема:

· кожне підприємство, що здійснює готівкові операції, зобов’язане розробити та затвердити локальні нормативно-правові акти, які регулюють порядок оприбуткування готівки в касі і порядок розрахунку ліміту каси;

· затверджено нові форми документів: відомість на виплату готівки, прибутковий касовий ордер (форма №КО-1), видатковий касовий ордер (форма №КО-2), журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (форми №КО-3 та КО-3а – ведеться одна на розсуд керівника), касова книга (форма №КО-4), книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (форма №КО-5), акт про результати інвентаризації наявних коштів, акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій із готівкою;

· змінено підхід до визначення терміну «оприбуткування готівки», під яким тепер розуміється проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат. Таким чином, запис у КОРО тепер не є ознакою оприбуткування готівки. Відтак, уся готівка на підприємствах, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та КОРО є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі;

· дозволено покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу;

· передбачено здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана "пневмопошта");

· передбачено можливість застосування електронного цифрового підпису юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб'єктами електронної взаємодії;

· включено вимоги, що були передбачені Постановою Правління НБУ від 06.06.2013 №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», а останню визнано такою, що втратила чинність. 

Нові правила ведення касових операцій діють з 5 січня 2018 року.

Контактна особа