pixel mautic

Що нового у бізнесі користувачів Deadline?
Кожен понеділок розповідаємо про це журналістам України!

Щоб прочитати реліз або безкоштовно розмістити свій:

15:57 2018.08.24
star_border Додати в обрані

Сучасне АКМЕ - інноваційні технології для освіти журналістів в Україні

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» (Видавничо-поліграфічний інститут) проводяться дослідження стосовно застосування прикладної (професійної) акмеології для підвищення якості освіти та викладання для журналістів. Акме – вершина, пік, вища ступінь чого-небудь, розквіт. Акмеологія – комплексна міждисциплінарна галузь наукового знання, що досліджує: психічно-генетичну сферу людини у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або сприяють якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної діяльності – акме.

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» (Видавничо-поліграфічний інститут) проводяться дослідження стосовно застосування прикладної (професійної) акмеології для підвищення якості освіти та викладання для журналістів. Акме – вершина, пік, вища ступінь чого-небудь, розквіт. Акмеологія – комплексна міждисциплінарна галузь наукового знання, що досліджує: психічно-генетичну сферу людини у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або сприяють якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної діяльності – акме.

Проблема безпосередньо пов’язана з науковими та практичними завданнями, які стоять перед Академією та Університетом, де працює автор. Ця проблема якісного професіонального акме- навчання, акме- працевлаштування студентів-журналістів та якісного акме- викладання на поточний момент є вельми актуальною не тільки для студентів НТУУ „КПІ”, але і для всіх майбутніх і працюючих журналістів та і для всіх студентів навчальних закладів, де готують інноваційних акме- журналістів.

Мета автора полягає у досліджені проблеми підвищення якості навчання та викладання для журналістів на сучасному етапі розвитку інноваційних інформаційно-коммунікаційних технологій та застосування до цього нової кібернетичної (комп»ютерної) математичної психологічно-акмеологічної генетичної технології. Метою автора є також створення Міжнародного Українського Центру технологій акмеології освіти журналістів для впровадження нового навчально - науково-практичного інвестиційного напрямку «інноваційні технології акмеології та кібернетичної акмеології з якості навчання та викладання для журналістів”, а також створення творчої між університетської акме- лабораторії з проблем тестування, діагностики та професіональної орієнтації і працевлаштування журналістів.

Освітня технологія на сучасному етапі розвитку людства визначається наступною концепцією: це комплексна сукупність інтегрованих когнітологічних моделей, які призначені для підвищення ефективності процесу накопичення, передачі та засвоєння знань від педагога до учня, з метою їх науково-практичного та організаційно-методологічного використання.

Методологічна основа концепції сучасної освітньої технології - це: теорія розвивального навчання; ідея єдності та взаємозв’язку національного і полікультурного; наукові положення про психологічні закономірності розвитку обдарованої/необдарованої особистості; інтегрованість теорії, практики та їх творчої. суспільно-цінної реалізації;взаємозв’язок парадигм: творчості;інтелектуальності (вербального інтелекту); енциклопедичності; соціальної орієнтованості, компетентності та комунікативності; когнітивних особистісних характеристик;мотивації.

Таким чином, КІБЕРАКМЕОЛОГІЯ – це нова і перспективна наука, яка охоплює широку і глибоку царину проблем, питань, функцій розвитку гармонійної особи у теперішній час на Україні. При цьому Акме-Людина будує та реалізує своє функціонально-гармоніне життя на основі; саморегуляції, самоорганізації, самодетермінованісті, самовдосконалення, самореалізації, самоцінності, саморозвитку, самовиразу, само актуалізації тощо. Студенти-журналісти тестуються на відповідність їх акме-можливостей та професіограм і психограм. Запропонована концепція, принципи та модель, яка реалізується в Українській Академії Акмеології та в НТУУ «КПІ» на думку автора дозволяє педагогічним працівникам (студентам, асистентам, доцентам, професорам тощо) ефективніше будувати поточний і перспективний учбовий процес, та вдосконалювати методи і технологію передачі і засвоєння учнями нових знань. Розробляються кіберакмеологічні Акме-ІС (КА-ІС) для аналізу та дослідження потенційно-ресурсних можливостей Особи на основі її індивідуальної поліакмової моделі з метою видачі рекомендацій, методик, технологій для досліджень акме- точок Людини у галузях фізичного, духовного, психічного гармонійного розвитку на основі: Самоаналізу, Самовдосконалення, Саморозвитку, Самокреативності, Самореалізації, Самоактуалізації, Самоорганізації, Самовизначення, Самоконтролю, Самозацікавленості, Самокерівництва, Аутотренінгу тощо. Автором започаткований Інтернет Центр технологій акмеології освіти. Його основні напрямки наукової діяльності полягають у наступному: акселерація якості акме- навчання та якості акме- викладання; акселерація професійної діяльності та актуалізація особисто-професіонального розвитку професорсько – викладацьких кадрів на основі кіберакмеології (КА); кіберакмеологічні проблеми розвитку професіоналізму акме- особи - викладача - когнітолога; кібер- акме- діагностичні методи дослідження у професійній роботі особи; кіберакмеологічний професіоналізм діяльності особи у екстремальних ситуаціях; кіберакмеологічні особливості підбору та формування керівником творчого колективу; розробка та впровадження Кіберакмеологічних прикладних технологій як засобів. креативного: саморозвитку особи; самовдосконалення особи; самоосвіти особи; застосування кіберакмеології   для вивчення і розвитку креативного потенціалу особи викладача та її рефлективності; кіберакмеологія та розвиток ауто психологічної компетентності особи викладача з метою зберігання професійного здоров’я та підвищення професійної компетентності; розробка кіберакмеологічних алгоритмів продуктивного вирішення проблем особи викладача; кіберакмеологічні психологічні основи професійної діяльності особи викладача; застосування сучасних прикладних кіберакмеологічних психо технологій; кіберакмеологічні психологічні особливості формування та функціонування суспільного образа життя професорсько – викладацьких кадрів; кіберакмеологічний менеджмент професорсько – викладацьких кадрів; кіберакмеологічна мотивація професійної діяльності та досягнення успіхів: у кар’єрі; у творчому житті; у здоров’ї; у фінансовому благополуччі тощо.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся.

Контактна особа

Валерій Антонов

verified_user Українська Академія Акмеології, Київ