pixel mautic

Що нового у бізнесі користувачів Deadline?
Кожен понеділок розповідаємо про це журналістам України!

Щоб прочитати реліз або безкоштовно розмістити свій:

20:45 2018.07.30
star_border Додати в обрані

Як заснувати детективне агентство в Україні? Правові аспекти стартапу.

Приватні детективи в правовому полі – питання, яке може зацікавити сучасний бізнес. Наприклад, створення такого напрямку буде в нагоді охоронним та юридичним компаніям, як спосіб розширення спектру послуг. В публікації викладені основні положення спеціального закону, що регламентує приватну детективну діяльність в Україні.

Правову основу приватної детективної діяльності встановлює спеціальний Закон України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність".

Зараз на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" №3726 Д (надалі – Закон). 13.04.2017 року Закон вже було прийнято Верховною Радою України у другому читанні. 03.05.2017 року Закон направлено на підпис Президенту. 06.06.2017 року, відповідно до ч.2 ст.94 Конституції України, Закон повернуто (ветовано) Президентом зі  своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою України. Повторний розгляд Закону заплановано провести на пленарних засіданнях восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Станом на 30.07.2018 року Закон очікує на повторний розгляд Верховною Радою України з вето Президента. Таким чином стале регулювання детективної діяльності на даний час відсутнє, оскільки Закон не набрав чинності.

Приватна детективна (розшукова) діяльність – це дозволена Міністерством внутрішніх справ України підприємницька діяльність приватних детективів або об’єднань приватних детективів щодо надання замовникам на платній договірній основі детективних послуг.

 Документом дозвільного характеру є - «Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю» (надалі - Свідоцтво). Свідоцтво діє на всій території України. Порядок видачі Свідоцтва та порядок справляння плати за його видачу затверджуються Кабінетом Міністрів України.  Примітка: згаданий порядок КМУ повинен розробити протягом трьох місяців з дня опублікування Закону.

 Свідоцтво видається безстроково. За видачу Свідоцтва справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Примітка: зараз та до кінця 2018 року плата буде становити 1762грн.

 Приватні детективні послуги можуть надаватися лише суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

 На суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності не поширюється дія законів, що регулюють правовий статус працівників правоохоронних органів. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не мають права здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів.

 Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності відповідно до цього Закону є:

- приватний детектив;

- об’єднання приватних детективів.

 Приватний детектив – це фізична особа-підприємець, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

 Об’єднання приватних детективів – це самостійний суб’єкт господарювання, що пройшов державну реєстрацію у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб, серед засновників якого є не менше двох приватних детективів, які на момент створення такого об’єднання мають діючі Свідоцтва. Засновниками та учасниками об’єднання приватних детективів можуть бути виключно приватні детективи.

 Приватним детективом може бути громадянин України, який:

- досяг 21 року;

- володіє державною мовою;

- має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років;

- пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;

- отримав у встановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

 Приватний детектив не може бути службовою чи посадовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органів влади.

Не може бути приватним детективом особа, яка:

1)має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

2)визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена;

3)перебуває на обліку в закладах охорони здоров’я у зв’язку з психічними захворюваннями, алкоголізмом чи наркоманією;

4)звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, із служби у правоохоронних органах, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення;

5)позбавлена права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю протягом трьох років з дня набрання чинності рішенням про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

 Для отримання Свідоцтва керівник об’єднання приватних детективів подає до уповноваженого органу такі документи:

1)заяву про надання Свідоцтва, в якій зазначаються повна назва юридичної особи, її організаційно-правова форма, місце знаходження, а також вид діяльності, яким може бути виключно здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;

2)засвідчені в установленому порядку копії засновницьких документів;

3)засвідчені в установленому порядку копії Свідоцтв приватних детективів;

4)документ про внесення плати за видачу Свідоцтва.

 Для отримання Свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю приватний детектив подає до уповноваженого органу такі документи:

1)заяву, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, вид діяльності, яким може бути виключно здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;

2)особисту анкету;

3)дві фотокартки розміром 40х30 міліметрів;

4)довідку про відсутність судимості;

5)медичну довідку про відсутність медичних протипоказань для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;

6)засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують громадянство особи, наявність вищої юридичної освіти, проходження відповідного навчання або стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування;

7)копію свідоцтва про державну реєстрацію претендента як фізичної особи-підприємця;

8)документ про внесення плати за видачу Свідоцтва.

 

Підготовка приватних детективів

Порядок підготовки приватних детективів затверджується МВС України. Особи, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність та пройшли навчання за програмами з підготовки отримують документ вищого навчального закладу встановленого зразка. Суб’єктам приватної детективної (розшукової) діяльності, які не пройшли підготовку забороняється займатися приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

 

Дозволяється надання таких видів приватних детективних (розшукових) послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном;

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки;

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;

6) здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;

7) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;

8) пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;

9) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань;

10) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

  

Статтю підготовлено фацівцями Юридичної компанії «Партком»  м.Дінпро         30.07.2018 року

Контактна особа